Tâm sự người thầy dạy SEO! Cảm ơn những góp ý của các bạn!

Mở đầu cho bài viết trên blog tâm sự TheKafe. Đây là tâm sự người thầy dạy SEO! Cảm ơn những góp ý của các bạn!

Có một cô học viên tâm sự có trao đổi lại, anh cũng cảm ơn em và các bạn đã góp ý!

Bạn ấy có trao đổi những kiến thức lý thuyết mình nói có vẻ chưa hiểu lắm!

Tâm sự người thầy dạy SEO! Cảm ơn những góp ý của các bạn!

Mình hỏi lại (không phải muốn thắng hay thua):

1. Em có nhớ quy trình nghiên cứu SEO gồm những bước gì?

2. Nghiên cứu từ khoá có biết làm?

3. Tính toán sơ bộ khối lượng công việc?

4. Yếu tố xếp hạng?

5. Buổi học hôm nay tới phần nào của quy trình SEO đó nhớ lại coi!

Buổi này tkw wordpress (sử dụng tên miền hosting)!

Trong SEO (Google) có hơn 200 yếu tố xếp hạng chia nhỏ thành hàng nghìn yếu tố khác nhau!

Trong mỗi group của lớp mình có topic ghim những bài viết giới thiệu phân tích lưu ý (hơn 20 bài quan trọng)!

Mình hi vọng ace nên đăng ký trước thời gian học và nên xem qua bài viết đó!

Em ấy có nói nếu chưa từng làm SEO cũng khó hiểu những lý thuyết mình nói thêm!

Quả đúng như vậy, nếu nói hay giải thích về SEO, thuật ngữ cũng mất cả năm trời! Trong buổi học logic SEO mình nói điều kiện cần và đủ!

Mỗi buổi học có tăng 2 hihi, tăng 1 chưa hiểu qua tăng 2 học thêm hoặc coi lại video!

Bài viết được chia sẻ bởi chuyên gia đào tạo và tư vấn SEO Trần Ngọc Thùy!